Pogoji

1. Sprejem pogojev uporabe

2. Sprememba pogojev

3. Pravila zasebnosti

4. Odrekanje pravic

5. Registracija

6. Prispevki

7. Omejitve odgovornosti

8. Vsebina tretjih oseb/Software

9. Avtorske pravice in blagovne znamke

10. Lastninske pravice na naši spletni strani

11. ZDA zahtevki kršitev avtorskih pravic

12. Odškodnine in izpustitve

13. Zaustavitev strani

14. Goldspire izdelki

15. Reševanje sporov

16. Neodvisnost

17. Opustitev

18. Naslovi

Pogoji uporabe

 

Ta spletna stran je na voljo preko podjetja Goldspire Group Limited, The Center 31/F, 99 Queens Road Central, Hong Kong, Kitajska (“Goldspire”).

 

Pogoji uporabe urejajo vaš dostop in uporabo tega spletnega mesta. Prav tako lahko posebni pogoji veljajo za določeno vsebino, podatke, materiale ali informacije, vsebovane na ali v povezavi s to spletno stranjo (“vsebina”), in za posebno vsebino, podatke, materiale ali informacije, katere lahko naložite, predložite in / ali objavite na spletni strani (“Uporabniške vsebine”), ali transakcije, sklenjene v okviru tega spletnega mesta. Takšni posebni pogoji so lahko dodatek pogojem uporabe ali, če je tako izrecno določeno in samo v tem določenem obsegu, lahko izpodrinejo te pogoje uporabe.

 

1. Sprejem pogojev uporabe

 

Z dostopom in uporabo teh spletnih strani se strinjate, da ste pravno povezani s pogoji uporabe, vsemi omejitvami in dodatnimi določbami in pogoji, povezanimi s spletno stranjo. Če se ne strinjate z vsemi pogoji, NE dostopajte in NE uporabljajte te spletne strani.

 

2. Sprememba pogojev

 

Podjetje Goldspire lahko kadarkoli spremeni pogoje uporabe. Takšne spremembe začnejo veljati z njihovo objavo. Z nadaljevanjem dostopa in uporabo spletnih strani po takšni objavi se avtomatično šteje, da sprejemate te nove spremembe. Svetujemo vam, da redno pregledujete vse veljavne pogoje. Druge spletne strani podjetja Goldspire lahko vsebujejo drugačne pogoje uporabe, ki veljajo za druge spletne strani.

 

Podjetje Goldspire si pridržuje pravico do opustitve, sprememb in posodobitev v zvezi s spletnimi stranmi ali vsebino kadarkoli brez predhodnega obvestila. Podjetje Goldspire si pridržuje pravico, da takoj omeji, zavrne ali prekine dostop katerikoli osebi do spletnih strani ali kateregakoli njenega dela brez predhodnega obvestila kadarkoli in iz kateregakoli vzroka po lastni presoji.

 

3. Pravila zasebnosti

 

Osebni podatki, zbrani v povezavi s to spletno stranjo, se lahko uporabljajo samo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti in Pogoji uporabe podjetja Goldspire, kakor je objavljeno na tej spletni strani.

 

4. Odrekanje pravicam

 

VSE INFORMACIJE (VKLJUČNO, A NE IZKLJUČNO, BESEDILA, SLIKE, GRAFIKE, POVEZAVE IN DRUGE MATERIALE) NA SPLETNI STRANI SO NA VOLJO “KOT SO” IN “KOT SO NA VOLJO”. PODJETJE GOLDSPIRE IN NJENE HČERINSKE DRUŽBE, PODRUŽNICE, PARTNERJI, IMETNIKI LICENC IN DOBAVITELJI IZRECNO ZAVRAČAJO POSREDOVANJA IN JAMSTVA VSEH VRST, KOT JIH DOVOLJUJE ZAKON , IZRECNE ALI ZAKONSKE, VKLJUČUJOČ JAMSTVA ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KRŠITVE ALI DELOVANJA TE SPLETNE STRANI, VSEBIN OZIROMA UPORABNIŠKIH VSEBIN. Niti podjetje Goldspire niti njene odvisne družbe, podružnice, partnerji, imetniki licenc in dobavitelji ne zagotavljajo in ne navajajo, da (i) spletna stran ustreza vašim zahtevam, (ii) bo spletna stran delovala neprekinjeno, neomejeno varno ali brez napak, ali (iii) bodo rezultati, ki se lahko pridobijo z uporabo te spletne strani (vključno z vsemi informacijami in gradivi na tej spletni strani) pravilni, popolni, točni, zanesljivi ali drugače ustrezali vašim zahtevam.

 

To je javna spletna stran. Ne smete imeti nobenih pričakovanj glede zaupnosti v zvezi s katerokoli uporabniško vsebino, katero posredujete na tej spletni strani. Ne pošiljajte zaupnih informacij.

 

Podjetje Goldspire in njene hčerinske družbe, podružnice, partnerji, imetniki licenc in dobavitelji ne nosijo nobene odgovornosti za prekinitve ali motnje internetnega omrežja ali gostovanja storitev in ne jamčijo, da so spletna stran in storitve, ki omogočajo delovanje te spletne strani, ali elektronska komunikacija, poslana s strani podjetja Goldspire, brez virusov ali drugih škodljivih elementov.

 

Vsi materiali, prenešeni ali kako drugače pridobljeni z uporabo te spletne strani, se izvajajo po vaši lastni presoji in sprejemanju tveganja. Sami ste odgovorni za kakršnokoli škodo vašega računalniškega sistema ali izgubo podatkov, ki bi lahko izhajala iz prenosa kakršnegakoli podatka.

 

5. Registracija

 

Za dostop do določenih področij na spletnem mestu in uporabo določenih funkcij ali značilnosti te spletne strani se boste morda morali registrirati kot registriran uporabnik. Ta registracija je brezplačna.

 

Ob registraciji morate definirati vaše uporabniško ime in geslo in vpisati vaš veljaven e-poštni naslov. Duplikati uporabniških imen in e-poštnih naslovov niso dovoljeni; če je ime ali e-naslov, ki ga vnašate, že v uporabi, boste morali izbrati drugo ime oz. e-naslov. Poslali vam bomo potrditveno e-pošto z vašimi podatki registracije. V primeru, da dostava takšnih informacij odpove zaradi kateregakoli razloga, se lahko vaš dostop ali uporaba območij, funkcij ali značilnosti, ki zahtevajo tak vpis, zavrne ali prekine. Predlagamo, da vaše podatke registracije tekoče posodabljate. Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti vašega gesla. Pridržujemo si pravico do spremembe vašega uporabniškega imena, izbrisa vaše predložene vsebine na spletni strani ali zavrnitve ali preklica registracije, če izberete uporabniško ime, ki je nespodobno, žaljivo ali kako drugače neprimerno. Tudi sami ste odgovorni za omejen dostop do vašega računalnika. Strinjate se, da sprejemate odgovornost za vse dejavnosti, ki potekajo v okviru vašega računa, uporabniškega imena in/ali gesla, vašega ravnanja, neaktivnosti ali malomarnosti. Če opazite sumljiva ravnanja v zvezi z računom, uporabniškim imenom in/ali geslom, nas boste o tem takoj kontaktirali preko kontaktnega obrazca na tej spletni strani. Po lastni presoji lahko iz kateregakoli razloga zapremo registracijo kateregakoli e-poštnega naslova ali ponudnika internetnih storitev.

 

6. Prispevki

 

Z oddajo katerekoli uporabniške vsebine na spletno stran se strinjate, da bo vsebina ustrezna, konstruktivna in primerna in ne bo vsebovala nobenih postavk v nasprotju z zakoni ali drugače neprimernih za objavo, vključno, a ne izključno (1) obrekljive ali škodljive za druge osebe ali podjetja, (2) škodljive osebam ali premoženju ali kako drugače obrekljive ali nadležne za osebe ali organizacije, (3) ki kršijo zakonske pravice oseb (vključno s pravico do zasebnosti ali javnosti), (4)pornografske vsebine, nespodobne, vulgarne, nedostojne ali grozeče, (5) kulturno, etnično ali kako drugače neprimerne, (6) ki nakazujejo ali spodbujajo kakršnokoli nezakonito ravnanje.

 

Po svojih močeh si boste prizadevali za skeniranje in odstranjevanje vseh virusnih ali drugače kontaminiranih ali uničujočih vsebin pred oddajo kateregakoli materiala. Prav tako ne boste vnašali verižnih pisem, piramidnih shem, anket in podobnih nagovarjanj preko spletnega mesta. Enako ne boste ponarejali ali manipulirali s podatki, da bi prikrili izvor vsebin in/ali uporabniških vsebin, posredovanih preko naše spletne strani, ali manipulirali vašo prisotnost na spletni strani. Ne boste posegali v našo spletno stran, strežnike ali omrežja in prenašali nerazumno ali nesorazmerno velike obremenitve za našo infrastrukturo.

 

Potrjujete in jamčite, da objavljene vsebine na spletni strani ne kršijo lastninskih pravic drugih, kot naprimer ,vendar ne izključno, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali patentov in zaupnih vsebin.

 

Sprejemate in strinjate se, da katerakoli vaša ideja, stališče in razprava ali katerakoli drugačna uporabniška vsebina, katere vnašate na spletno stran, ni predmet varstva pravic intelektualne lastnine in se lahko uporablja brez nadomestila ali avtorstva.

 

Podjetju Goldspire in njenim hčerinskim podjetjem, podružnicam in partnerjem po vsem svetu dajete nepreklicno, brezplačno, neizključno, podlicenčno in prenosljivo licenco za uporabo, reproduciranje, pripravo izpeljanih del, distribucijo, javno izvajanje, javno prikazovanje, prenos in objavo uporabniških vsebin, ki jih posredujete na tej spletni strani ali katerikoli drugi spletni Goldspire strani v povezavi s trženjem ali materiali za odnose z javnostmi v kateremkoli in vseh medijih.

 

Sami ste odgovorni za vaše uporabniške vsebine in posledice objavljanj. Podjetje Goldspire lahko, vendar ni k temu zavezano, pregleduje in nadzoruje uporabniške vsebine pred in/ali po oddaji. Sprejemate, da je nemogoče za nas, da bi spremljali ali pregledovali vse uporabniške vsebine. Brez omejitev Goldspire in njegove hčerinske družbe, podružnice, partnerji, nosilci licenc in dobavitelji ne bodo in ne morejo biti odgovorni za točnost, popolnost, veljavnost ali kakovost uporabniških vsebin, objavljenih s strani tretjih oseb.

 

Goldspire ne podpira nobenih uporabniških vsebin, mnenj, priporočil ali nasvetov, objavljenih na spletu, in se izrecno odpoveduje vsej odgovornosti v zvezi z objavljeno vsebino uporabnikov.

 

Podjetje Goldspire ima izključno pravico in zmožnost za urejanje in/ali odstranjevanje sporočil ali katerihkoli drugačnih uporabniških vsebin, ki so neustrezne, nepravilne ali kako drugače v nasprotju s pogoji uporabe in to brez kakršnegakoli razloga, kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali soglasja in po svoji lastni presoji. Vsakdo, ki meni, da je uporabnik predložil neprimerno vsebino, je pozvan, da kontaktira s pomočjo kontaktnega obrazca na tej spletni strani podjetje Goldspire čimprej. Po prejemu takšnega obvestila bomo po najboljših močeh in ocenjeni nujnosti ustrezno ukrepali v razumnem časovnem obdobju. Ker gre za ročni proces, vsebin ne bomo mogli odstraniti nemudoma ali urediti posameznih sklopov vsebin.

 

7. Omejitev odgovornosti

 

V NOBENEM PRIMERU PODJETJE GOLDSPIRE ALI NJENE PODRUŽNICE, PARTNERJI, NOSILCI LICENC ALI DOBAVITELJI NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ALI DRUGO NASTALO ŠKODO, KI IZHAJA V POVEZAVI Z DOSTOPOM, UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO ZA DOSTOP DO TE SPLETNE STRANI ALI UPORABNIŠKIH VSEBIN, ČETUDI JE BILO PODJETJE GOLDSPIRE O TAKŠNIH MOŽNOSTIH OBVEŠČENO, RAZEN V PRIMERIH ŠKOD, KI BI SE POJAVILE NEPOSREDNO IN IZKLJUČNO IZ NAMERNE KRŠITVE ALI HUDE MALOMARNOSTI PODJETJA GOLDSPIRE.

 

Če živite v državi, ki ne dopušča kakršnihkoli navedenih izključitev ali omejitev odgovornosti ali katerihkoli omejitev odgovornosti garancij iz točke 4, te izjeme ali omejitve ne bodo veljale za vas, vendar samo tiste, ki so izključene ali omejitve niso dovoljene. V takšnih primerih bodo izjeme ali omejitve omejene na največji obseg, ki ga dovoljuje veljavna lokalna zakonodaja.

 

8. Vsebina tretjih oseb/Software

 

Podjteje Goldspire nikakor ni odgovorno za vsebino katerekoli spletne strani v lasti tretje osebe, ki so lahko povezane s spletnim mestom preko hiperpovezav, četudi so te spletne strani v skladu s pravili uporabe. Vsaka povezava na naši spletni strani do drugih strani ne pomeni potrditev povezanih vsebin, sodbo ali garancijo, da so strani narejene ustrezno, primerno za katerokoli vsebino naših strani in za to ne prevzemamo nobene odgovornosti zanje.

 

Vsa programska oprema, ki je na voljo za prenos z ali preko naše spletne strani, je licencirana pod pogoji veljavne licenčne pogodbe. Izjema, kot je to določeno v veljavni licenčni pogodbi, je programska oprema, ki je na voljo le končnim uporabnikom, zato so vsa nadaljnja prepisovanja, reprodukcije ali redistribucije programske opreme izrecno prepovedane. MOREBITNA GARANCIJA V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO VELJA SAMO IN IZRECNO, KOT JE TO DOLOČENO V USTREZNI LICENČNI POGODBI. GOLDSPIRE IZRECNO ZAVRAČA VSA DODATNA JAMSTVA ALI KAKRŠNEKOLI EKSPLICITNE ALI IMPLICITNE ZAHTEVE, VKLJUČNO Z JAMSTVI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO.

 

9. Avtorske pravice in blagovne znamke

 

Avtorske pravice in vse druge lastninske pravice vsebin podjetja Goldspire, njegovih podružnic, hčerinskih družb in/ali partnerjev, programska oprema za upravljanje in objavo spletne strani, zbiranje podatkov na spletni strani, zaporedje in ureditev tega spletnega mesta, pripadajo podjetju Goldspire Group, Ltd. in njenim partnerjem ali nosilcem licenc. Vse pravice vsebin, ki niso izrecno odobrene, so pridržane.

 

MEGASONEX®, ULTRA GENTLE—MEGA CLEAN® in THE ULTRASOUND TOOTHBRUSH® so registrirane blagovne znamke podjteja Goldspire Group, Ltd. v izbranih državah.

 

Te in vse druge registrirane blagovne znamke podjetja Goldspire Group Ltd. in njegovih podružnic so pomembna sredstva podjetja. Pravilna uporaba teh blagovnih znamk je pomembna, zato sledite navodilom Goldspire pri sklicevanju na naše proizvode in storitve.

 

Uporaba in registracija imena MEGASONEX® je rezervirana izključno za naše podjetje. Ne morete registrirati ali uporabiti celega ali dela našega imena podjetja, zakonskega imena, imena blagovne znamke, imena domene ali drugih imen, navedb ali opisov, ki so podobna imenu MEGASONEX® ali vsebujejo del imena MEGASONEX® ali drugih registriranih blagovnih znamk družbe Goldspire Group, Ltd.

 

10. Lastninske pravice na naši spletni strani

 

Ta spletna stran je javna po naravi in vse objavljene informacije se štejejo za nezaupne. Sprejemate, da predložitev kateregakoli izuma, ki izhaja iz katerekoli posredovane uporabniške vsebine, pomeni javno informacijo v skladu z veljavno zakonodajo patentov.

 

Sprejemate, da so lahko vse posredovane uporabniške vsebine in/ali pogovori na spletnih straneh predmet patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine podjetja Goldspire, njegovih hčerinskih podjetij, podružnic, partnerjev ali tretjih oseb. Če nameravate izkoriščati ideje, predloge ali rešitve drugih uporabniških vsebin, posredovanih na spletno stran, ste odgovorni, da ravnate v skladu s pravili intelektualne lastnine pred izvajanjem takšnega ravnanja.

 

11. ZDA zahtevki kršitev avtorskih pravic

 

Če veste ali sumite, da je katerikoli od materialov na tej spletni strani (vključno a ne izključno materiali, objavljeni na forumu), uporabljen ali kopiran na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, prosimo, pošljite obvestilo imenovanemu zastopniku podjetja Goldspire, navedenemu v nadaljevanju. V skladu s predpisi U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3) mora obvestilo izpolnjevati naslednje zahteve:

  • Fizični ali elektronski podpis lastnika avtorskih pravic ali osebe, pooblaščene za ukrepanje v imenu lastnika ekskluzivne pravice, ki mu je bila pravica kršena;
  • Identifikacija avtorskih del, ki so bila kršena, ali, če je več avtorsko zaščitenih kršitev na enem spletnem mestu, podati seznam takšnih kršitev;
  • Identifikacija materiala, za katerega menite, da krši ali je predmet kršitve, da se odstrani ali onemogoči dostop do informacije in povezav, ki omogočajo poiskati gradivo;
  • Zadostne informacije z dovoljenjem, da vas kontaktiramo, naslov, telefonska številka in elektronski naslov;
  • Vaša izjava, da imate dobronamerno prepričanje, da je uporaba materiala kršena pod pogoji pravic avtorja, njegovega zastopnika ali zakona;
  • Izjava, da so podatki v obvestilu točni in podvrženi kazni za krivo izpoved, da ste lastnik ali pooblaščenec za ukrepanje v imenu lastnika izključne kršene avtorske pravice.

Uradni zastopnik za obvestila o kršitvah avtorskih pravic se lahko kontaktira na naslednji način:

 

Po pošti:

Goldspire Group Ltd.
Corporate Legal Department
36/F Tower Two, Times Square
1 Matheson Street
Causeway Bay
Hong Kong
Kitajska

 

Po faksu:

Goldspire Group, Ltd.
Corporate Legal Department
Hong Kong
Kitajska
+ 852 2530 8498

 

Navedene informacije so na voljo izključno za obveščanje podjetja Goldspire, da je bilo vaše avtorsko gradivo kršeno. Vsi drugi primeri, kot naprimer vprašanja, povezana s proizvodi, in vprašanja ali skrbi glede nepravilne objave vsebin ne bodo obravnavana po tem procesu. V prizadevanju za zaščito avtorskih pravic podjetje Goldspire vztraja pri politiki preprečevanja dostopa do spletne strani v primeru večkratnih kršitev.

 

12. Odškodnine in izpustitve

 

Soglašate z odpovedovanjem zahtevkov do podjetja Goldspire, njegovih hčerinskih podjetij, podružnic, partnerjev, dobaviteljev ter njihovih uradnikov, direktorjev, zaposlenih, delničarjev, pravnih in zakonitih zastopnikov, agentov in naslednikov v zvezi s kakršnimikoli odškodninskimi obveznostmi, stroški in izdatki (vključno z odvetniškimi stroški, honorarji strokovnjakov in stroški sodnih postopkov), ki bi izhajali iz objav, vsebin ali posredovanja kateregakoli sporočila, podatkov, materiala ali katerekoli druge uporabniške vsebine, katero oddate na spletni strani, ali katerekoli kršitve teh pogojev uporabe. V primeru kakršnihkoli pritožb ali sodnih postopkov, ki izhajajo iz kateregakoli sporočila ali druge uporabniške vsebine, katero objavite, si Goldspire pridržuje pravico, da razkrije vašo identiteto in vse druge informacije, povezane z vami.

 

Če ste v sporu z enim ali več uporabniki, razrešujete podjetje Goldspire, njene hčerinske družbe, podružnice, partnerje in dobavitelje, vse njihove uradnike, direktorje, zaposlene, delničarje, zakonite zastopnike, zastopnike in naslednike terjatev, odškodninskih zahtevkov, zahtev in škod (dejanskih ali posledičnih) vseh vrst in značaja, znanih in neznanih, ki izhajajo iz ali so na kakršenkoli način povezani s takimi spori.

 

13. Zaustavitve strani

 

Imamo izključno pravico zapreti spletno stran ali katerikoli njen del iz kakršnegakoli razloga kadarkoli brez predhodnega obvestila ali soglasja. V zvezi s tem ne nosimo nikakršne odgovornosti za neuspeh, shranjevanje ali brisanje vsebin in/ali uporabniških vsebin na spletnem mestu.

 

14. Goldspire izdelki

 

Spletna stran lahko vsebuje sklicevanja na določene izdelke in storitve podjetja Goldspire, ki niso nujno na voljo v vseh posameznih državah. Vsaka takšna navedba ne pomeni ali jamči, da bodo ti izdelki ali storitve na voljo v vsakem trenutku v katerikoli posamezni državi. Prosimo kontaktirajte vašega lokalnega Goldspire poslovnega partnerja za več informacij.

 

15. Reševanje sporov

 

Ti pogoji uporabe so urejeni in v skladu z zakonodajo Hong Konga, posebne upravne enote Ljudske republike Kitajske (“Hong Kong”). Strinjate se, da je za vse spore, terjatve ali vzroke za tožbe, ki izhajajo v zvezi ali v povezavi s pogoji uporabe ali z vašo uporabo tega spletnega mesta, vključno s spori, povezanimi z obstojem ali veljavnostjo teh pogojev uporabe, zahtevke ali tožbe pristojno izključno sodišče v Hong Kongu.

 

16. Neodvisnost

 

Če je katerakoli določba pogojev uporabe neveljavna ali neizvršljiva, potem bo neveljaven ali neizvršljiv predpis zamenjan z veljavnim, izvršljivim določilom, ki bo kar najbolje ustrezal namenu izvirnega predpisa in bo ta postal veljaven.

 

17. Opustitev

 

Nobena napaka s strani podjetja Goldspire ne predstavlja odpoved kateremukoli delu Goldspirovih pravic pod temi pogoji uporabe, pa naj gre za pretekle ali prihodnje ukrepe s strani katerekoli osebe.
Niti prejetje katerihkoli sredstev podjetja Goldspire ali zaupanje katerekoli osebe v ravnanje podjetja Goldspire ne pomeni odpovedi kateremukoli delu teh pogojev uporabe. Samo ustrezna pisna odpoved s strani pooblaščenega predstavnika podjetja Goldspire bo imela določen pravni učinek.

 

18. Naslovi

 

Naslovi poglavij pogojev uporabe so vstavljeni samo za priročnost branja in ne predstavljajo del pogojev in ne vplivajo na kakršenkoli način na pomen ali razlago pogojev uporabe.

 

Hvala, ker uporabljate našo spletno stran.

 

Zadnja sprememba: : marec 2013